แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียวราคาถูก แบบบ้านชั้นเดียวรีสอร์ท
แบบบ้านทุกแบบเพียง 1,900 บาท
แบบบ้านชั้นเดียวมีลักษณะ

-   งบประมาณการสร้างบ้านชั้นเดียวจะถูกกว่าบ้านสองชั้น เมื่อเทียบกับ พื้นที่เท่ากันเนื่องจากประหยัดส่วนระบบคานและโครงสร้าง
-   เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะไม่ต้องยกขึ้นบันไดสูง
-   การทำดูแลทำความสะอาดสะดวกกว่าเนื่องจากพื้นชั้นเดียวอยู่ระดับเดียวกัน
-  แบบบ้านชั้นเดียวมีความสวยงามสามารถสร้างให้มีความเป็นเอกลักษณ์ได้ง่ายกว่าแบบบ้านสองชั้น
- แบบบ้านชั้นเดียวสามารถต่อเติมตัวบ้านในอนาคตได้ง่ายกว่าแบบบ้านสองชั้น
- แบบบ้านชั้นเดียว

รูปบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านชั้นเดียว
คลิ๊กโหลดได้เลย
รายละเอียด
บ้านชั้นเดียว
พื้นที่ใช้สอย ( ตร.ม. )
ราคาแบบ
งบประมาณเริ่มต้น
(แล้วแต่วัสดุที่ใช้)

แบบบ้านชั้นเดียว

สนใจแบบบ้านชั้นเดียวแบบอื่นอีกมากมายคลิ๊กที่นี่

แบบบ้าน

แบบบ้านรีสอร์ท แบบบ้านรีสอร์ทสองชั้น
สร้างได้ในราคาชั้นเดียว
ขายพิมพ์เขียวพร้อมBOQ
1,900 บาทเท่านั้น


สำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้าน
ขนาดพอเหมาะกับราคาพอดีขอแนะนำ
บ้านสองชั้นสไตล์รีสอร์ท
ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 2 ห้อง, ห้องรับแขก/ส่วนนั่งเล่น, ส่วนรับประทานอาหาร, ห้องครัว,
สร้างได้ในราคา
ไม่ถึงล้านสวยมากครับ เข้าดูรายละ
เอียดที่นี่
คลิ๊ก
150 1,900 1,300,000 บาท
แบบบ้านชั้นเดัียว  

สำหรับท่านที่กำลังมองหาแบบบ้านชั้นเดียว
สวยราคาถูก แบบบ้านนี้เป็นตัวเลือก
ที่ดีของท่านครับเพราะเราจำหน่าย
พิมพ์เขียวให้ท่านเพียง 1,900บาท
บ้านชั้นเดียว
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิ๊ก

145.00
1,900
1,300,000

แบบบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน
2ห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทสวยมาก
ราคาพิมพ์เขียว 1,900 บาท

แบบบ้านชั้นเดียว  

แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับใต้ถุนสูง
สวยราคาถูก แบบบ้านนี้เป็นตัวเลือก
ที่ดีของท่านครับเพราะเราจำหน่าย
พิมพ์เขียวให้ท่านเพียง 1,900 บาท
บ้านชั้นเดียว
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
คลิ๊ก

145.00
1,900
1,400,000

แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับใค้ถุนสูงมีที่จอดรถ

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงมีที่จอดรถ2คัน

แบบบ้านชั้นเดียว 3ห้องนอน2ห้องน้ำ
พร้อมที่จอดรถและระเบียงทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง

146

1,900
1,300,000
แบบบ้านใต้ถุนสูง  

แบบบ้านชั้นเดียวขนาด 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก/ระเบียงนั่งเล่น
ยกพื้นใตถุนสูง เป็นแบบ้านขายดี
105
1,900
950,000
แบบบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังนี้ม
ีเอกลักษณ์ที่เน้นงบประมาณ
ที่ประหยัดในงบไม่เกินล้านบาท
เป็นแบบบ้านชั้นเดียวที่มีส่วน
ใต้ถุนให้นั่งเล่นหรือรับแขกในส่วน
ใต้ถุนชั้นล่างไดคลิ๊กดูรายละเอียด
แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียวขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก/ส่วนนั่งเล่น, ส่วนรับประทานอาหาร, ห้องครัว, และมีส่วนพื้นที่ใต้ถุนแบบเอนกประสงค์
125
1,900
1,300,000

แบบบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง
แบบบ้านชั้นเดียวหลังนี้ออกแบบ
ให้เน้นความสวยงามของบ้าน
ทรงไทยประยุกต์อย่างเต็มรูปแบบ
ทั้ยังมีส่วนระเบียงด้านบนขนาดใหญ่
และมีพื้นที่ใต้ถุนโล่งเพื่อใช้จอดรถ
รับแขก หรือนั่งเล่นได้
คลิ๊กดูรายละเอียด

 

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงและใต้ถุนสูง
เป็นลักษณะเล่นระดับ
ออกแบบสำหรับครอบครัวขนาดกลาง
ถึงใหญ่ ด้วยจำนวนห้อง
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ หรือปรับ
เป็น 4 ห้องได้แล้วแต่ความต้องการ
คลิ๊กดูรายละเอียด

แบบบ้านชั้นเดียวขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ, ห้องรับแขก/ส่วนนั่งเล่น, ส่วนรับประทานอาหาร, ห้องครัว
160
1,900
1,600,000
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียวหลังนี้ออกแบบให้มี
พื้นที่ใช้สอยนอกตัวบ้านขนาดใหญ่
เพื่อให้เหมาะกับผุ้ที่ชื่นชอบการนั่ง
เล่นพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติรอบๆตัวบ้าน
ให้สมกับบ้านที่เป็นลักษณะรีสอร์ท
โดยแท้จริง
คลิ๊กดูรายละเอียด
แบบบ้านขนาด 3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ ห้องโถงขนาดใหญ่ พร้อมระเบียงนอกบ้าน
ขนาดใหญ่เพื่อทำกิจกรรมนอกบ้านและ
ชื่นชมธรรมชาติรอบๆตัวบ้าน
170
1,900
1,400,000
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียวหลังนี้ ออกแบบมา
เป็นบ้านขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆ จึงทำให้ประหยัดงบประมาณการ
ก่อสร้างแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ส่วนที่เป็น
มาตราฐานไว้อย่างครบถ้วน
คลิ๊กดูรายละเอียด

แบบบ้านชั้นเดียวสำหรับครอบครัวเล็ก
เป็นบ้านขนาด 2 ห้องนอน2ห้องน้ำ
พร้อมระเบียงนั่งเล่นนอกบ้่าน

100
1,900
950,000
แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กที่สุดจำนวน 2 ห้องนอน2ห้องน้ำ ออกแบบให้
มีความกระทัดรัดพร้อมที่จอดรถ1คัน แต่ใช้งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท
คลิ๊กดูรายละเอียด
แบบบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2ห้องน้ำ
(ลดเป็น 1ห้องน้ำได้หากต้องการลดงบ
ประมาณ)
80
1,900
750,000
แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับ แบบบ้านชั้นเดียวขนาดกลางจำนวน 3 ห้องนอน 3ห้องน้ำ จอดรถได้ 2 คัน
คลิ๊กดูรายละเอียด
เป็ํนบ้านชั้นเดียวเล่นระดับทรงไทยประยุกต์
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมดรงจอดรถ 2คัน จึงครบถ้วนทุกพื้นที่การใช้สอยใน ครั้งเดียวไม่ต้องต่อเติมบ้านในอนาคตอีก
แบบบ้านมีระเบียงขนาดใหญ่และยาว ตลอดแนวหน้าบ้าน
140
1,900
1,300,000
 

สนใจแบบบ้านชั้นเดียวแบบอื่นอีกมากมายคลิ๊กที่นี่

แบบบ้าน


แบบบ้าน
แบบบ้านสวย
: แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านราคาถูก : แบบบ้านรีสอร์ท: แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท : แบบบ้านล้านนา :: แบบบ้านไม้ ::บ้านป่าตาล
แบบบ้านชั้นเดียว : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านชั้นครึ่ง : แบบบ้านสองชั้นฟรี : แบบบ้านทรงไทย : แบบตึกแถว :ขั้นตอนการสร้างบ้าน: แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
แบบบ้านฟรี: แบบบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ : แบบบ้านชั้นเดียวรีสอร์ท : กระเบื้องดินเผา : แปลนบ้านชั้นเดียว : โครงการบ้านหลังแรก : thaihouseplan:: แบบบ้านสองชั้นรีสอร์ท: แบบบ้านสองชั้นไทยประยุกต์