แบบบ้านประหยัดพลังงาน ฟรีรายการวัสดุก่อสร้าง
ในรูปแบบทรงไทยประยุกต์ล้านนารีสอร์ทสวยประหยัด

เพื่อความประหยัดและเพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว

บ้านชั้นครึ่ง
 
 
 
แบบบ้านประหยัดพลังงานเป็นบ้านชั้นครึ่งแบบเล่นระดับ 3 ระดับ ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำสไตล์บ้านประหยัดพลังงานครับตอบโจทย์ สำหรับท่านที่ชอบแต่งบ้านและแต่งสวน
ท่านที่มีงบมากพอสามารถขยายแบบให้ใหญ่ขึ้นได้ ส่วนท่านที่งบมีไม่มาก
สามารถลดต้นทุนโดยอาจปูพื้นเป็นกระเบื้อง หรือใช้หน้าต่างเป็นอลุมิเนียมได้
 
   
 
บ้านชั้นครึ่ง
ลักษณะบ้านประหยัดพลังงานสไตล์รีสอร์ทหลังนี้

บ้านประหยัดพลังงานสไตล์รีสอร์ทหลังนี้ถูกออกแบบให้มีหน้าต่างขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก
เพื่อคำนึงถึงการระบายถ่ายเท อากาศตามวิธีธรรมชาติให้มากที่สุดจึงช่วยให้มีลมพัดผ่าน
เข้ามาในห้องตลอดเวลาเพื่อสร้าง ความสบายให้แก่ร่างกายและ ทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์จาก
การหมุนเวียนอากาศภายในห้องซึ่งลมก็จะช่วยลดความร้อน
และความชื้นให้กับบ้านหลังนี้อีกด้วยโดยข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าในประเทศไทยเราซึ่งอยู่ในเขต
ร้อนชื้นส่วนใหญ่นั้นต้องการการหมุนเวียนของอากาศที่ดีตลอดทั้งปี การออกแบบช่องเปิดของ
ห้อง นอกจากจะให้มีทางลมผ่านเข้ามาในห้องแล้วจะต้องจัด ให้มีทางลมออกจากห้องด้วย
เพื่อทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่เข้าสู่ตัว บ้าน การมีช่องเปิดในด้านที่รับลมอย่างเดียว
จะไม่สามารถทำให้ลมผ่านเข้ามาในห้อง เพราะผนังที่ปิดตันในด้านตรงกันข้ามจะเป็นเสมือนฉากกันลม
และเกิดความกดอากาศสูงภายในห้องทำให้ไม่ได้รับลมเท่าที่ควร ให้นึกถึงขวดที่มีน้ำเต็มอยู่
เมื่อเติมน้ำเข้าไปอีกก็จะล้นออกมาครับเพื่อ ที่จะให้อากาศภายในห้องมีการไหลเวียนที่ดีจะต้อง
จัดทางลมออกให้มีขนาดเท่า กับทางลมเข้าซึ่งผ่านช่องเปิดที่กว้างเต็มที่ สำหรับการถ่ายเทอากาศ
ที่คิดถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ของลมในที่ ๆ ต้องการกระแสลมแรงเพื่อช่วยให้เย็นขึ้นจะต้องมี
ทางลมออกที่ใหญ่และกว้างกว่า ทางลมเข้า ถึงแม้ว่าลมจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราก็มีการออกแบบบ้าน
ให้มีการใช้ ประโยชน์จากกระแสลมให้มากที่สุดได้
ดังนั้นบ้านประหยัดพลังงานหลังนี้สำหรับส่วนของห้องนอนทั้ง 2 ห้องชั้นบนนั้นจึงมีการออกแบบให้มีส่วนของหน้าต่างมากถึง 3 ด้านของห้อง ซึ่งท่านจะไม่ค่อยพบเห็นในบ้านแบบทั่วๆไปในปกติซึ่งหน้าต่างจะมีเพียง 2 ด้าน ของตัวห้อง เพื่อให้ตรงกับหลักการดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้นแน่นอนว่าหากภายในห้องนอนของท่านมีอากาศไหลเวียนที่ดี และรวมกับอากาศที่บริสุทธิ์จากต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างๆ
สุภาพของท่านและครอบครัวจะแข็งแรงมากขึ้นและประหยัดพลังงานค่าพัดลมค่าแอร์ลงแน่นอนครับ


 

 

   
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
การตกแต่งสวนบ้านประหยัดพลังงานเน้นวัสดุจากธรรมชาติเช่นอิฐมอญ หินศิลาแลง
ทางเดินหลังบ้าน
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ดอกลีลาวดีเป็นต้นไม้สัญลักษ์ประจำบ้านสไตล์รีสอร์ท

กล้วยพัดข้างบ้านในพื้นที่แคบๆก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการลดความร้อน

แบบบ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงานหลังนี้ออกแบบให้มีหน้าต่างขนาดใหญ่กว่าบ้านทั่วไปและมีการวางตำแหน่งเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของลมและอากาศได้อย่างดีทั่วทั้งตัวบ้าน
ทำให้เกิดความเย็นภายในบ้านโดยอาศัยธรรมชาติ รวมทั้งยังมีปรธโยชน์ด้านความสว่างของตัวบ้านทำให้ประหยัดค่าไฟในเรื่องหลอดไฟส่องสว่างอีกด้วย
บ้านประหยัดพลังงานบ้านประหยัดพลังงาน
ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนจากใต้หลังคาได้เป็นอย่างดี (รูปซ้าย)
รวมทั้งเสริมด้วยฉนวนกันความร้อนที่จะลดการแผ่ความร้อนลงมาภานในบ้าน (รูปขวา
)
   
จุดเด่นแบบบ้านประหยัดพลังงานบรรยากาศรีสอร์ท
1. การออกแบบบ้านมีการวางตำแหน่งของประตูหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่และ
มีตำแหน่งรอบตัวบ้าน เพื่อให้เกิดความโล่งของตัวบ้านและเพื่อระบายอากาศ และให้ลมสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวก เช่นที่ห้องนอนชั้นบนทั้ง 2 ห้อง ออกแบบให้มีหน้าต่างถึง 3 ด้านของผนังห้อง (ส่วนมากห้องนอนในแบบบ้านปกติจะมีหน้าต่างเพียงสองด้านของห้อง)
 รวมทั้งห้องนั่งเล่นและห้องกินข้าวบนชั้นลอยของตัวบ้าน
2.แบบบ้านสามารถดัดแปลงเพิ่มห้องใต้หลังคาเพื่อใช้ในการเก็บของหรือเก็บหนังสือ
3. มีห้องเก็บของภายในบ้านขนาด 7 ตารางเมตร สูง 1.5 เมตรที่สามารถเก็บของได้ปริมาณมาก(สามารถประยุกต์เป็นห้องชั้นเก็บหนังสือได้)
4. มีห้องเก็บของภายนอกบ้าน ขนาด 36 ตารางเมตร สูง 1.5 เมตร (พื้นชั้นลอยทั้งหมด)ซึ่งสามารถเก็บของ ขนาดใหญ่ ได้เยอะแยะมากมาย ไม่รกสายตานอกบ้าน
5. เหมาะเป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้านอยู่อาศัยสำหรับครอบครัวขนาดปานกลาง มีที่ดินไม่มากนัก สามารถสร้างในราคา1ล้านบาท เท่าๆกับบ้านชั้นเดียวธรรมดา
บ้านชั้นครึ่ง
   
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงานด้านข้างขวา
ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงานด้านข้างซ้าย
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงานด้านหน้า
ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงานด้านหลัง
   
ห้องใต้หลังคา
แบบบ้านประหยัดพลังงานหลังนี้สามารถเพิ่มห้องใต้หลังคาเพื่อ ใช้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้า หรือห้องพระได้
ห้องเก็บของ
ก่อสร้างบ้าน
ภาพห้องเก็บของภายนอกบ้าน 36 ตารางเมตร สูง 1.5 เมตร ซึ่งสามารถเก็บของ หรือวัสดุก่อสร้างที่เหลือจากการสร้างบ้าน ได้เยอะแยะมากมาย
ภาพการก่อสร้าง
   
   

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมบ้านประหยัดพลังงาน
>>สนใจแบบบ้านประหยัดพลังงานหรือชมแบบบ้านอื่นๆคลิ๊กที่นี่<<บ้านรีสอร์ท
ทางเดินเข้าบ้านเน้นความร่มรื่นเป็นธรรมชาติจากต้นชาและต้นลีลาวดี และทางเดินที่ใช้
บล๊อกรู ปลูกหญ้าเพื่อลดความร้อนรอบๆบ้าน รวมทั้งเสริมความเย็นและเครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติจากต้นไม้ใหญ่รอบบ้าน

 

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมบ้านประหยัดพลังงาน
สนใจแบบบ้านประหยัดพลังงานชั้นครึ่งคลิ๊กที่นี่เพื่อสั่งซื้อ


 

ดูแบบบ้านประหยัดพลังงานแบบอื่นๆ ในราคาเดียวกัน 4,500 บาทเท่านั้น

แบบบ้านสวย

แบบบ้านชั้นเดียวประหยัดพลังงาน แบบบ้านประหยัดพลังงานชั้นเดียว
แบบบ้านล้านนาประยุกต์สองชั้น แบบบ้านประหยัดพลังงาน

แบบบ้านสวย

 

แบบบ้านสวย : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านราคาถูก : แบบบ้านรีสอร์ท: แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท : แบบบ้านล้านนา :: แบบบ้านไม้ ::บ้านป่าตาล
แบบบ้านชั้นเดียว : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านชั้นครึ่ง : แบบบ้านสองชั้น : แบบบ้านทรงไทย : แบบตึกแถว :ขั้นตอนการสร้างบ้าน: แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
แบบบ้านฟรี: แบบบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ : แบบบ้านชั้นเดียวรีสอร์ท : กระเบื้องดินเผา : แปลนบ้านชั้นเดียว : โครงการบ้านหลังแรก