กระเบื้องดินเผา หลังคากระเบื้องดินเผา สำหรับงานสร้างบ้าน
ราคาถูก กระเบื้องดินเผาเชียงใหม่ ส่งทั่วประเทศ

กระเบื้องดินเผา
แหล่งรวมกระเบื้องดินเผา กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องดินเผาปูพื้น กระเบื้องดินเผาติดผนัง และอื่นๆเกี่ยวกับดินเผา จากเชียงใหม่ ในราคาถูกที่สุด รับส่งทั่วประเทศ

สถาปัตยกรรมอาคารล้านนานั้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่นของบ้านเรือน
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งมีความงดงามและเอกลักษณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เกิดขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น ขนาด รูปร่าง รูปทรง ตลอดจนวัสดุที่เลือกใช้องค์ประกอบอย่างหนึ่งทางสถาปัตยกรรมล้านนาที่สามารถแสดงออกถึงความเป็นพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี คือกระเบื้องดินเผา ซึ่งวัสดุมุงหลังคาในงานสถาปัตยกรรมล้านนานั้น มีอยู่มากมายหลายชนิด โดยประกอบไปด้วยวัสดุที่ทำมาจากพืช เช่น หญ้าคา ใบตองตึง เป็นต้น วัสดุมุง
หลังคาที่ทำมาจากไม้เรียกว่า แป้นเกล็ด และวัสดุมุงหลังคาที่ทำมาจากดินเหนียว เรียกว่า กระเบื้องดินขอ หรือกระเบื้องดินเผา ที่มีลักษณะคล้ายขอเกี่ยวนั้นเอง

กระเบื้องดินเผา
 
 
 
กระเบื้องดินเผา (Terracotta Tile)
กระเบื้องดินเผามุงหลังคาดินเผาดั้งเดิมของเชียงใหม่แต่โบราณ เรียกว่า ดินขอ ( code สินค้า ) ซึ่งผลิตด้วยแรงงานคนล้วน ๆ วัตถุดิบสำคัญคือดินเหนียวบดละเอียดผสมกับน้ำ นวดด้วยเครื่องจนเนื้อดินเหนียวได้ที่และคลุมด้วยพลาสติกรอการนำไปใช้ การปั้นจะใช้พิมพ์เหล็กขนาดเท่ากระเบื้องดินเผา โรยขี้เถาบนพิมพ์นำดินเหนียวขนาดพอดีกับพิมพ์กดด้วยมือให้ดินเหนียว แนบสนิทกับพิมพ์ตัดดินเหนียวตามรูปพิมพ์ด้วยเชือกไนล่อน ใช้ไม้ชุบน้ำเพื่อตกแต่งหน้าดินเหนียวให้เรียบสวย นำไปตากให้แห้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ใช้ไม้ตบเพื่อแต่งรูปทรงไม่ให้บิดงอ แล้วนำไปเผา โดยบ่มไฟต่ำไว้ประมาณ 11 วันเพื่อไล่ความชื้น และใช้ไฟสูงอีกประมาณ 1 วัน 1 คืน ปิดปากเตาและบ่มต่อไปอีก 4 วันจากนั้นจึงนำออกมาใช้งานได้
   
 
ลักษณะเด่นของกระเบื้องดินเผา
กระเบื้องดินเผา

1. กระเบื้องดินเผายังคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมในอดีตไว้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการใช้ดินเผาเป้นวัฒนธรรมที่กระจายอย่ทั่วประเทศในอดีต
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้เวลา ความอดทน และความประณีตสูง
3. ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานสูง
4. วัตถุดิบ ดินเหนียวที่ใช้มีความเหนียว และทนทานกว่าที่อื่นเนื่องจากเป็นดินเหนียวน้ำเค็ม
5. เมื่อนำกระเบื้องไปใช้มุงหลังคาภายในบ้านจะมีความเย็นสบาย


 

 

   
 
ประวัติการใช้กระเบื้องดินเผา ในประเทศไทย
กระเบื้องดินเผามุงหลังคาหรือดินขอถือว่าเป็นพัฒนาการสำหรับวัสดุมุงหลังคา กล่าวคือจากเดิมที่ใช้
หญ้า ใบตองตึง จนมาถึงหลังคาไม้แป้นเกล็ด เกิดครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2450 โดยพญามุงเมฆ ต้น
ตระกูล เมฆรา (พิชญ์ บุญเนียร, 2543) โดยได้มีความคิดริเริ่มนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประดิษฐ์เป็นกระเบื้องดินเผาแทนวัสดุเดิม กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาเป็นวัสดุมุงหลังคาสำเร็จรูปที่
ทำมาจากดินเหนียว เป็นวัสดุประเภทเครื่องปั้นดินเผา เป็นชื่อที่รู้จักและเรียกกันในปัจจุบันเรียกว่า
กระเบื้องดินเผา มีความคงทนแข็งแรง ดินขอสำหรับเรือนพื้นถิ่นในภาคเหนือจะขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
ไม่เคลือบเผาไฟในอุณหภูมิต่ำ มีลักษณะและขนาดต่างๆกัน ในการผลิตกระเบื้องดินขอนั้นแต่เดิม
เป็นสิ่งที่สามารถทำกันเองได้ตามบ้านเรือนทั่วไป ในปัจจุบันมีการผลิตทั้งแบบปั้นมือและการขึ้น
รูปด้วยเครื่องจักร ดินเหนียวที่ใช้เป็นวัสดุในการผลิตนั้น สามารถหาได้จากพื้นถิ่นทั่วไป
กระเบื้องมุงหลังคาดินขอ เป็นกระเบื้องมุงหลังคาชนิดแผ่นเรียบ (Flat Tile) ไม่มีบัวดักน้ำ
มีความกว้างประมาณ 10 ซม. ยาวประมาณ 20 ซม. (ภาพที่ 2.1) หากเป็นชนิดปั้นมือ จะมีความหนา
ประมาณ 5-7 มม. ราคา 1.50 บาทต่อแผ่น หากเป็นชนิดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จะมีความหนา
ประมาณ 1 ซม. ราคา 4.00 บาทต่อแผ่น การผลิตกระเบื้องดินขอด้วยมือนั้น สามารถทำได้ประมาณ
500 แผ่น ถึง 600 แผ่นต่อคนต่อวัน (โอมเซรามิกซ์, 2551) สามารถผลิตได้ทั้งการผาด้วยฟืนและ
แก๊ส
กระเบื้องดินเผา
   
กระเบื้องดินเผา
กระเบื้องดินเผา
กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
กระเบื้องดินเผาปูพื้น
กระเบื้องดินเผาติดผนัง
 
กระเบื้องดินเผาติดผนัง
 

 

การผลิตกระเบื้องดินเผา

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องดินเผา (เกียรติสุดา สมดี, 2550)
การเลือกใช้ดินในการผลิตกระเบื้องดินเผาขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานในการผลิต เช่น ดินที่
มีเนื้อละเอียด มีความเหนียวมาก เหมาะสำหรับการใช้ผลิตชื้นงานกับแป้นหมุน ส่วนดินที่หยาบ
เหมาะสำหรับการขึ้นรูปด้วยมือหรือการทำดินแผ่น เป็นต้น กระเบื้องดินเผาที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
ประกอบไปด้วยส่วนผสมต่างๆดังนี้
ดินขาว 10%
ดินแดง 70%
ซามอต (Chamotte) 10%
ทรายแก้ว 10%

ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องดินเผา
ดินที่นำมาใช้ในการผลิตกระเบื้องดินเผา ต้องเป็นดินที่มีส่วนผสมของดินแดงเป็นส่วน
ใหญ่ และต้องมีส่วนผสมของทรายแก้วเล็กน้อย ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตดังนี้

ก. การตีดินเหนี่ยว
ดินแดงที่นำมาใช้ในการผลิตกระเบื้องนั้น ต้องผ่านการตีดินให้แตกละเอียดพร้อมกับผสม
ทรายลงไป เติมน้ำเพื่อให้ดินและทรายผสมเข้าด้วยกัน
ข. การรีดดินเหนียว (Extruding)
น (Disintegrating)เมื่อดินแดงและทรายผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว นำส่วนผสมที่ได้ไปผ่านเครื่องรีดดิน
(Extruder) การรีดและคลุกเคล้าดินนี้อาจต้องเติมน้ำเพิ่มลงไปด้วย เครื่องรีดดินนี้จะสามารถดูด
อากาศออกจากเนื้อดิน เพื่อให้ดินที่ผ่านจากการรีดเป็นแผ่นไม่มีฟองอากาศเหลืออยู่ในเนื้อดิน
ค. การขึ้นรูป (Forming)
การขึ้นรูปกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคาหรือกระเบื้องบุผนัง จะใช้เครื่องอัดไฮดรอลิก
ในการขึ้นรูปเช่นเดียวกันทั้งสิ้น เครื่องอัดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้น จะมีแรงอัดประมาณ 40-80 ตัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้องที่ทำการผลิตและขนาดของกระเบื้อง กล่าวคือการผลิตกระเบื้องที่มี
ขนาดใหญ่จะใช้แรงอัดต่อหน่วยพื้นที่น้อยกว่ากระเบื้องที่มีขนาดเล็ก
ง. การอบแห้ง (Drying)
การอบแห้งกระเบื้องเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากถ้าตัวชิ้นงานไม่แห้งสนิทแล้ว เมื่อนำไป
เผากระเบื้องอาจบิดงอหรือแตกหักได้
จ. การเผา (Firing)
การเผากระเบื้อง สามารถทำได้ทั้งแบบเผาด้วยเตาฟืนและเตาแก๊ส การเผาด้วยเตาแก๊ส
โดยมากจะเผาโดยเตาอุโมงค์ (Tunnel Kiln) หรือเตาลูกกลิ้ง (Roller Kiln) ความร้อนที่ใช้ในการเผา
กระเบื้องอยู่ระหว่าง 1,160 – 1,240 องศาเซลเซียส เผาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง

 
กระเบื้องดินเผา

 การมุงกระเบื้องดินเผา


    จากลักษณะทั่วไปของกระเบื้องมุงหลังคาดินขอที่เป็นแบบแผ่นเรียบ ไม่มีระบบป้องกัน
น้ำฝนได้ด้วยตนเอง ทำให้การมุงหลังคานั้นแตกต่างจากการวัสดุมุงหลังคาชนิดอื่น กล่าวคือ ต้องทำ
ให้กระเบื้องมุงหลังคาแต่ละแผ่นช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่น
คือการซ้อนทับกัน ซึ่งการซ้อนทับดังกล่าวนอกจากจะช่วยป้องกันน้ำฝนแล้วนั้น ยังเป็นการช่วย
เพิ่มน้ำหนักของการป้องกันการถูกลมพัดปลิวได้อีกทาง โดยจะสามารถแบ่งลักษณะการมุงหลังคา
ได้เป็น 2 วิธีดังนี้

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 มิ.ย 54
Last Update 6/6/2011
แบบบ้านสวย : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านราคาถูก : แบบบ้านรีสอร์ท: แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท : แบบบ้านล้านนา :: แบบบ้านไม้ ::บ้านป่าตาล
แบบบ้านชั้นเดียว : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านชั้นครึ่ง : แบบบ้านสองชั้น : แบบบ้านทรงไทย : แบบตึกแถว :ขั้นตอนการสร้างบ้าน: แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
แบบบ้านฟรี: แบบบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ : แบบบ้านชั้นเดียวรีสอร์ท : กระเบื้องดินเผา : แปลนบ้านชั้นเดียว : โครงการบ้านหลังแรก : thaihouseplan