ภาชนะดินเผาสำหรับใส่น้ำเพื่อการตกแต่ง หรือหุงต้มในระดับไฟต่ำ(การอุ่น)

VD01
30 บาท

VD02
150บาท

VD03
150 บาท

VD04
150 บาท

VD05
150 บาท

VD06
150 บาท

VD07
150 บาท

VD08
150 บาท



VD09
150 บาท

VD10
150 บาท

VD11
150 บาท

VD12
80 บาท

VD13
150 บาท

VD14
150 บาท

VD15
150 บาท

VD16
150 บาท

VD17
150 บาท

VD18
150 บาท


VD19
150 บาท

 

 

ภาชนะดินเผาของบ้านป่าตาลปั้นด้วยมือล้วนๆปราศจากการใช้แม่พิมพ์งานจึงมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
นอกจากงานที่ปรากฎอยู่ท่านสามารถออกไอเดียดีๆของท่านและส่งมาให้ทางเราปั้นให้่ตามต้องการครับ
ราคาไม่มีการบวกเพิ่มคือจะประมาณ 150 - 200 บาท ตามราคางานปกติของเรา