แบบบ้าน โครงการบ้านหลังแรก เพียง 4,500 บาท

ขายแบบบ้านพร้อมแบบถอดรายการวัสดุ
สำหรับยื่นกู้โครงการบ้านหลังแรก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบบ้านสวย

 

โครงการบ้านหลังแรก
 
 

[4 ตุลาคม 2554] คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว โครงการบ้านหลังแรก 3 ปีดอกเบี้ย 0%
          
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านหลังแรกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งแรกไม่เกิน 0% นานสูงสุดถึง 3 ปีที่ผ่านมาเปิดให้ทั้งบ้านใหม่
          
แหล่งที่มากระทรวงการคลังกล่าวว่านายธีระกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการสนับสนุน Pownat นารากล่าวว่ารองผู้อำนวยการรุ่นแรกฬเตชะไพบูลย์ได้ข้อสรุปว่ามันจะตรงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เพื่อให้คนที่ไม่ต้องมีการอยู่อาศัย ของตัวเองในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทโดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่จาก 0% นาน 3 ปีที่ผ่านมา
        
เงินกู้ยืมดังกล่าวสามารถใช้ในการซื้อบ้านหลังแรกที่อยู่อาศัยทั้งบ้านใหม่และบ้านที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเป็นสินทรัพย์รอการขาย (NP) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนสองพันล้านบาท รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 800 ล้านบาทต่อปีสำหรับระยะเวลาสามปีรวมทั้ง 2400000000 คาดว่าจะมีแพคเกจของมาตรการที่เสนอหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกในสัปดาห์ถัดไป
          
ในขณะเดียวกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ที่กระทรวงการคลังจะนำเสนอแพคเกจของมาตรการบ้านหลังแรก เป็นมาตรการเสริมเพื่อช่วยให้มีรายได้ต่ำให้กับรัฐบาลเนื่องจากขณะนี้ผมได้ข้อสรุปว่าการลดลงของค่าธรรมเนียมการโอนเก็บระหว่าง 2% และการจดจำนอง 1% ที่ถูกเก็บไว้สำหรับผู้ซื้อบ้านเป็นครั้งแรกหรือไม่
         
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (4 ตุลาคม) เวลาประมาณ 15:30 น. รองผู้ว่าการกล่าวว่ารูปแบบหน้าแรกเตชะไพบูลย์ฬเปิดเผยว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม. ) ได้มีมติอนุมัติอาคารสงเคราะห์โครงการธนาคาร (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) หลังจากที่การจำนองครั้งแรกที่ ไม่เกิน 1 ล้านบาทดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีจำนวนรวม 20,000 ล้านบาทใน
         
รัฐมนตรีช่วยว่าการกล่าวว่าปัญหาใบอนุญาตดังกล่าวเป็นบ้านใหม่ บ้านสร้างอยู่บนที่ดินของตัวเอง และโทรศัพท์ ที่เป็นสินทรัพย์รอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่านั้นขณะนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทรศัพท์มือถือที่สามารถเข้าร่วมในโครงการได้ทันทีกว่า 10,000 หน่วยราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 500,000 ถึง 600,000 บาทซึ่งคาดว่าจะเริ่มหลังจาก 7 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมเป็นต้นไปและโอนกรรมสิทธิ์จนกว่าจะสิ้นสุดของ 2555

แบบบ้านโครงการบ้านหลังแรก
   
 
ยื่นกู้โครงการบ้านหลังแรก
แบบบ้านไม้
บันไดไม้เนื้อแข็ง ราวบันไดไม้สัก

ด้านกระทรวงการคลัง ชี้แจงรายละเอียดโครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบ โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติมีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น "เจ้าบ้าน" และอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้ และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น "เจ้าของบ้าน" ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับ ธอส.

        ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ทั้งนี้ คำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้กู้ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และต้องทำนิติกรรมกับ ธอส. ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ธอส. สงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว สำหรับวงเงินให้กู้ ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท, ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารหรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของ ธอส. และ กำหนดวงเงินปล่อยกู้ตามโครงการไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 - ปีที่ 2 เท่ากับ 0% ต่อปี, ปีที่ 3 - ปีที่ 5 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR , ปีที่ 6 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR-0.50 % ต่อปี หลักประกัน ที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด หรือ น.ส. 3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
         ในส่วนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ธอส. จะรับภาระสำรองจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าจดทะเบียนโอนร้อยละ 2 ของราคาประเมิน และรับภาระสำรองจ่ายค่าจดทะเบียนการจำนองร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง

 

ราวบันไดไม้สัก
ประตูไม้สัก แกะลายหลุยส์
แบบหน้าต่างไม้
หน้าต่างไม้สัก
 
ข่าวโครงการบ้านหลังแรก ธอส.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ว่าธอส.มีความพร้อมเต็มที่ในการรองรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสินเชื่อ ในโครงการบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านหลังแรกเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-15.30 น. ซึ่งคาดว่า จะมีประชาชนจำนวนมากเข้าขอยื่นกู้ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ โดยได้จัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและโปร่งใส การรักษาความปลอดภัย และสถานที่จอดรถ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับธนาคารอย่างทั่วถึง

นายวรวิทย์กล่าวว่า เอกสารหลักฐานที่ลูกค้าต้องนำมาแสดงในวันยื่นกู้ ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ประกอบด้วยหลักฐาน 5 อย่าง คือ

1.สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ + ทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว) 2.สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
3.เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้าหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ หรือหลักฐานการแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ 4.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญามัดจำ หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/คำขออนุญาต และ 5. สำเนาโฉนด หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

โดยธนาคารได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องยื่นกู้โครงการดังกล่าวไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เปิดให้รับบัตรคิวและรับแบบฟอร์มคำขอกู้ ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามลำดับบัตรคิว ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรคิวเพื่อรอบันทึกข้อมูลการยื่นกู้เข้าระบบ ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจองสิทธิวงเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษตามลำดับบัตรคิว และลูกค้าจะได้รับใบติดตามเรื่อง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

บ้านไม้
   
โครงการบ้านหลังแรก
แบบบ้านไม้รีสอร์ท
ตัวอย่างแบบบ้านชั้นครึ่งด้านข้างขวา
ตัวอย่างแบบบ้านชั้นครึ่งด้านข้างซ้าย
แบบบ้านรีสอร์ท
แบบบ้านชั้นครึ่ง
ตัวอย่างแบบบ้านด้านหน้า
ตัวอย่างแบบบ้านด้านหลัง
   
โครงการบ้านหลังแรก
แบบบ้านไม้สามารถเพิ่มห้องใต้หลังคาเพื่อ ใช้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้า หรือห้องพระได้
แบบบ้านเหมาะสร้างเป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวเนื่องจากมีขนาดที่พอเหมาะไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเดินไปนัก
ห้องเก็บของ
ก่อสร้างบ้าน
ภาพห้องเก็บของภายนอกบ้าน 36 ตารางเมตร สูง 1.5 เมตร ซึ่งสามารถเก็บของ หรือวัสดุก่อสร้างที่เหลือจากการสร้างบ้าน ได้เยอะแยะมากมาย
ภาพการก่อสร้าง แบบบ้าน
   
   

แบบบ้านชั้นครึ่งหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งแบบเล่นระดับ 3 ระดับ ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (ชั้นบน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ชั้นล่าง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ครับท่านที่มีงบมากพอสามารถขยายแบบให้ใหญ่ขึ้นได้ ท่านสามารถประยุกต์แบบให้เป็นไม้เก่าตามที่ท่านมีได้ โดยสามารถดัดแปลงตรงส่วนชั้นบนครับ
แบบทจะส่งให้เป็นแบบเอกสาร A3 เต็มรูปแบบ จำนวน 30 แผ่น ในราคาชุดละ 4,500 บาท คลิ๊กลิงค์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ
>>สนใจสั่งซื้อแบบบ้านหลังแรกหรือดูแบบบ้านแบบอื่นๆคลิ๊กที่นี่<<
แบบบ้านสวย

 

บ้านรีสอร์ท

 

 


แบบบ้านล้านนาชั้นเดียว แบบบ้านล้านนาชั้นเดียวรีสอร์ท
แบบบ้านล้านนาประยุกต์สองชั้น แบบบ้านล้านนา
แบบบ้านสองชั้น  
 
            วันที่ 20 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือโครงการบ้านหลังแรก ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ โดยนำค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ พร้อมที่ดิน หรืออาคารห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัย มาหักลดหย่อนภาษีตามจำนนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 10 % ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ทยอยหักภาษี ในจำนวนปีละเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 5 ปี  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

สำหรับหลักเกณฑ์โครงการบ้านหลังแรก มีดังต่อไปนี้

             1. ผู้มีเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

             2. ต้องเป็นบ้านใหม่ หรือคอนโดมิเนียมใหม่ ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่นับรวมที่อยู่อาศัยสร้างเอง หรือบ้านมือสอง

             3. ให้นำค่าใช้จ่ายที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ มาหักลดหย่อนภาษีได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

             4. ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง

             5. การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่าลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี
       
             6. ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

             7. ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

             8. ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

            ทั้งนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่ามาตรการบ้านหลังแรกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำตามสัญญาที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ และยืนยันว่าประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเท่ากันหมดถ้าอยู่ในระบบภาษี ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี หรือเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท ก็สามารถขอใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีถัดไปได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณภาษีในปี 55 แต่อย่างใด

            รมช.คลัง ยังกล่าวอีกว่า  มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและยังไม่เคยมีบ้านหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และยืนยันว่าไม่ได้ช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัย์ เพราะถ้าทางรัฐบาลต้องการช่วยเหลือจริงจะไม่กำหนดวงเงินของบ้านหลังละไม่เกิน 5 ล้านบาทอย่างแน่นอน


ภาคอสังหาฯ ชี้ บ้านหลังแรก ยิ่งรวยยิ่งได้ประโยชน์

            นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวถึงมาตรการลดภาษีบ้านหลังแรกว่า มาตรการนี้ไม่ได้ส่งผลต่อตลาดการซื้อ-ขายบ้านหรือคอนโดมิเนียมมากนัก เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บริโภคที่ชะลอการซื้อบ้านก่อนหน้านี้ ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น เพราะได้ทราบรายละเอียดของโครงการแล้ว ซึ่งในส่วนนี้คนที่ได้ประโยชน์จะเป็นคนรายได้สูงตามฐานภาษีของแต่ละคน ถ้ารายได้ต่ำเมื่อคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา และหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว โดยปกติก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่ดี 

            ขณะที่ นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวสอดคล้องกันว่า มาตรการบ้านหลังแรกของรัฐบาลชุดนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ไม่มากนัก ซึ่งจากข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านหลังแรกที่แท้จริงนั้น ส่วนใหญ่ซื้อราคาเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท และผู้ซื้อส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น จึงหักลดหย่อนได้น้อยมาก เพราะเมื่อนำค่าใช้จ่ายมาหักรายได้ต่อปีแล้วไม่เกิน 150,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีอยู่แล้ว

             สำหรับคนที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรดังกล่าวนั้น นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ต้องเป็นคนที่มีรายได้สุทธิเกิน 150,000 บาทต่อปี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่จ่ายด้วย หากรายได้สุทธิอยู่ที่ 150,000-500,000 บาท หรือเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 50,000 บาท จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 10% ดังนั้นเมื่อรัฐบาลให้ลดหย่อน 10% ของราคาบ้าน หากบ้านราคา 2 ล้านบาท ก็จะลดหย่อนได้ 200,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี หรือเท่ากับปีละ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อหักลดหย่อนภาษีบุคคลที่เสียอยู่ ก็เท่ากับว่าได้ลดภาษีประมาณ 4,000 บาทต่อปีเท่านั้น หรือหากซื้อบ้านราคา 5 ล้านบาท เท่ากับนำมาหักลดหย่อนปีละ 100,000 บาท ซึ่งคนระดับนี้จะต้องมีรายได้สูงปีละประมาณ 4 ล้านบาทขึ้นไป และต้องจ่ายภาษีปีละประมาณ 37% ของเงินได้พึงประเมิน ก็เท่ากับว่าหักภาษีได้แค่ 37,000 บาท

            นอกจากนี้ นายอิสระ ยังบอกด้วยว่า มาตรการที่ช่วยคนซื้อบ้านหลังแรกได้อย่างแท้จริง คือเรื่องอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่งเท่ากับว่ามาตรการของรัฐบาลชุดก่อนดีกว่า เพราะช่วยคนได้เป็นวงกว้างมากกว่า และเป็นการช่วยคนที่ควรช่วย เพราะคนรายได้สูงนั้นน่าจะมีบ้านหลังแรกกันไปหมดแล้ว 

             ทางด้านนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่ผลของมาตรการดังกล่าวยังทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

แบบบ้านสวย

 

แบบบ้านสวย : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านราคาถูก : แบบบ้านรีสอร์ท: แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท : แบบบ้านล้านนา :: แบบบ้านไม้ ::บ้านป่าตาล
แบบบ้านชั้นเดียว : แบบบ้านประหยัดพลังงาน : แบบบ้านชั้นครึ่ง : แบบบ้านสองชั้น : แบบบ้านทรงไทย : แบบตึกแถว :ขั้นตอนการสร้างบ้าน: แบบบ้านทรงไทยประยุกต์
แบบบ้านฟรี: แบบบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำ : แบบบ้านชั้นเดียวรีสอร์ท : กระเบื้องดินเผา : แปลนบ้านชั้นเดียว : โครงการบ้านหลังแรก