แบบบ้าน แปลนบ้าน พิมพ์เขียวก่อสร้าง บ้านป่าตาล

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้าน แต่มันคืองานศิลปะ"
แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นมีใต้ถุน

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นมีใต้ถุนไทยประยุกต์ BP09

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับทรงไทยประยุกต์ BP09
แบบบ้านป่าตาล BP09 แบบบ้านยกสูงเล่นระดับ 2 ระดับความสูงทั้ง 1.5 เมตรและ 3 เมตร เป็นบ้านขนาดใหญ่ จำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีส่วนใต้ถุนเพื่อนั่งพักผ่อนหรือใช้จอดรถได้ 2 คัน เป็นแบบบ้านที่เน้นความสวยงามในรูปทรงที่ไม่โดดเด่น และเน้นพื้นที่ใช่สอยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น BP09 เป็นแบบบ้านไทยประยุกต์ที่เน้นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เหมาะสำหรับสร้างในต่างจังหวัด ที่มีวิถีชีวิตความเป็นไทย สำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่


ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับไทยประยุกต์ บ้านป่าตาล BP09

 • มีการออกแบบให้เป็นบ้านที่คุ้มค่ากับการลงทุนปลูก เนื่องจากสามารถขยับขยายต่อเติมพื้นที่ใช้สอย ในส่วนใต้ถุนได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับสมาชิกในอนาคต
 • มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสัดส่วนและกว้างขวางเน้นทั้งรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที รวมถึงส่วนใต้ถุนนอกจากจะใช้อยู่อาศัยยังใช้จดรถยนต์ได้
 • การออกแบบให้มีการเล่นระดับยกพื้นใน 2 ระดับ เพื่อแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนและใช้ประโยชน์ส่วนใต้ถุนได้อย่างคุ่มค่า
 • ออกแบบให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนส่วนพื้นที่ต่างๆได้เองอย่างหลากหลาย เช่นต่อเติมห้องเพิ่มเติมในส่วนใต้ถุนบ้าน หรือทำห้องเพิ่มในส่วนกินข้าวในบ้าน
 • ออกแบบหลังคาให้เป็นหลังคาทรงปั้นหยากึ่งจั่ว ซึ่งมีข้อในด้านการรับแรงประทะจากลบและฝน และสามารถระบายความร้อนใต้หลังคาได้ดี

 • รหัสแบบบ้าน : BP09
 • ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 19 เมตร ลึก 13 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 180 ตร.ม (ไม่รวมพื้นที่ใต้ถุน)
 • จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถใต้ถุน ห้องครัว ห้องรับแขก
 • งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 1.9 ล้าน ทั้งนี้ ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด
 • ราคาแบบบ้าน : 5,500 บาท (สั่งซื้อแบบบ้านคลิ๊ก) ปล.ทางบ้านป่าตาลไมได้รับสร้างบ้าน แต่จะมีฐานข้อมูลผู้รับเหมาทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เมื่อท่านซื้อแบบจากเราไป
 • ท่านสามารถเข้าดูภาพการก่อสร้างบ้านป่าตาลทั่วประเทศได้ที่ http://www.facebook.com/banpatan2006

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”


แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น3ห้องนอน

แบบบ้านยกพื้นไทยประยุกต์

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

 

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น

การประยุกต์ดัดแปลงแบบบ้านยกพื้น BP09 ซึ่งนำไม้มาเป็นส่วนประกอบในงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”


ตัวอย่างการตกแต่งภายในแบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นไทยประยุกต์ BP09

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

การตกแต่งภายในโดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลัก

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

มุมห้องนั่งเล่น รับแขก

“แบบบ้านไทยประยุกต์ชั้นเดียว”

ห้องครัวแบบบ้านชั้นเดียวยกพืนมีใต้ถุน BP09