แบบบ้าน แปลนบ้าน พิมพ์เขียวก่อสร้าง บ้านป่าตาล

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้าน แต่มันคืองานศิลปะ"
แบบบ้านสองชั้นไทยประยุกต์

แบบบ้านสองขั้นทรงไทยประยุกต์กึ่งใต้ถุนสูง BP22

แบบบ้านสองขั้นทรงไทยประยุกต์กึ่งใต้ถุนสูง BP22
แบบบ้านสองชั้นทรงไทยประยุกต์ BP22 แบบบ้านที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานระหว่างแบบบ้านใต้ถุนสูงกับแบบบ้านสองชั้น มีลักษณะการจัดวางพื้นที่ให้มีทั้งส่วนพื้นที่ใช้สอย ภายในบ้านอย่างคุ้มค่า และเพิ่มพื้นที่เปิดภายนอกในส่วนใต้ถุนบ้านที่มากกว่าบ้านสองชั้นที่พบเห็นปกติทั่วไป จึงแตกต่างทั้งการออกแบบและพื้นที่ใช้สอยกับแบบบ้านทัั่วไป นอกจากนั้นการออกแบบยังได้ลดความยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะส่วนของหลังคาบ้านที่ค่อนข้างเรียบง่ายและลดการสร้างจั่วเพื่อการประหยัดงบประมาณอีกด้วย


แบบบ้านสองชั้นทรงไทยประยุกต์ BP22 ออกแบบสำหรับครอบครัวขนาดกลาง เป็นบ้านขนาด 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำและเหลือพื้นที่เปิดใต้ถุนบ้าน เพื่อให้ท่านได้ใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมครอบครัว รับแขก หรือเพิ่ม ทำเป็นห้องต่างๆ เพิ่มเติมได้เองในอนาคตเพียงการก่อผนังและใส่ประตูหน้าต่างเชื่อมตัวบ้านหลักเท่านั้น


ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านสองชั้นทรงไทยประยุกต์รีสอร์ท BP22

 • มีการออกแบบให้เป็นบ้านสองชั้นกึ่งใต้ถุนเพื่อให้ใช้ใต้ถุนเพื่อการนั่งพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ตามแบบวิถีไทย
 • การออกแบบส่วนใต้ถุนโ่ล่งในบางส่วนเพื่อให้ท่านได้ออกแบบขยายพื้นที่ใช้สอยได้เองในอนาคต (ทำห้องผู้สูงอายุ ห้องต่างๆเพิ่มได้) หรือทำที่จอดรถได้
 • ออกแบบห้องนอนขนาดใหญ่จำนวน 4 ห้องนอนรองรับแขกที่มาเยือนได้ซึ่งสามารถปรับเป็นห้องใช้งานอื่นๆได้หากเห็นว่าจำนวนห้องนอนมากเกินไป
 • ออกแบบหลังคาให้เป็นหลังคาทรงปั้นหยากึ่งจั่ว ซึ่งมีข้อในด้านการรับแรงประทะจากลบและฝน และสามารถระบายความร้อนใต้หลังคาได้ดี
 • ออกแบบให้ส่วนความกว้่างเพียงประมาณ 10 เมตร ทำให้เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นที่ดินจำกัด(หน้าแคบ)

 • รหัสแบบบ้าน BP22
 • ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 10 เมตร ลึก 9.5 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 190 ตร.ม (รวมพื้นที่ใต้ถุนแล้ว)
 • จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัว ส่วนใต้ถุนโล่ง และ มีระเบียงชั้นบน 2จุด
 • งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 1.8 ล้านขึ้นไป(ประเมินคร่าวๆจากงบเริ่มต้น พื้นที่ปิดตารางเมตรละ 10,000 บาท พื้นที่เปิดโล่ง ตร.ม ละ 5,000 บาท )  ทั้งนี้ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด
 • ราคาแบบบ้าน : 5,500 บาท