แบบบ้าน แปลนบ้าน พิมพ์เขียวก่อสร้าง บ้านป่าตาล

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้าน แต่มันคืองานศิลปะ"
แบบบ้านโมเดิร์นตากอากาศ

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้นสไตล์บ้านตากอากาศ MD21

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น MD21 เป็นแบบบ้านที่ออกแบบให้เป็นบ้านพักอาศัยแบบบ้านตากอากาศ นั่นคือเน้นการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน เน้นการมนุนเวียน และระบายอากาศ ด้วยวิธีธรรมชาติโดยอาศัยการพัดผ่านของลมเข้าสู่ตัวอาคาร (Passive Ventilation) ด้วยระบบอุโมงค์ลม ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงงาน ลดความร้อน และลดความชื่นภายในบ้าน ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังเป็นแบบบ้านเผื่ออนาคต นั่นคือสามารถเต่อเติมพื้นที่ใช้สอยของบ้านได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยังออกแบบให้มีช่องสำหรับติดตั้ง ลิฟท์บ้านไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานประจำบ้านในอีกไม่กี่ปี ดังนั้นจึงเป็นแบบบ้านอีกหลังที่คุ้มค่ากับการปลูกสร้างและอยู่อาศัยในระยะยาวเป็นอย่างมาก

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้น MD21 เป็นแบบบ้านสองชั้นที่ถูกออกแบบให้เป็นบ้านสไตล์บ้านตากอากาศ เน้นการไหลเวียนอากาศภายในตัวบ้านโดยอาศัยลมจากธรรมชาติช่วยสร้างความเย็นสบายและลดความชื้นภายในห้องต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะห้องนอนซึ่งมี ช่องระบายอากาศทุกด้านของผนัง

ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านโมเดิร์นสองชั้นสไตล์บ้านตากอากาศ MD21

 • ออกแบบโดยคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในส่วนของห้องนอน สามารถใส่หน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศ -3-4 ด้านของผนังห้อง จึงสามารถป้องกันความชื่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • มีการออกแบบเฉลียงหน้าบ้านที่กว้างขวางในส่วนชั้นล่างของบ้านเพื่อนั่่งพักผ่อนหรือทำกิจกรรมในครอบครัว และเป็นพื้นที่เตรียมต่อเติมในอนาคตหากสมาชิกเพิ่มมากขี้น
 • ออกแบบให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนส่วนพื้นที่ต่างๆ หรือต่อเติมส่วนต่างๆ ได้เองอย่างหลากหลาย เช่นการเพิ่มห้องนอน เพิ่มห้องน้ำ ในส่วนเฉลียงบ้าน
 • ออกแบบให้ยกพื้นจากระดับผิวดิน 1.2 เมตร เพื่อป้องกันความชื้น และแมลงที่จะทำลายตัวบ้านและช่วยยืดอายุของตัวบ้านให้ยาวนานยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่เก็บของได้
 • รองรับสมาชิกภายในเบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยมีทางล้อเข็นขึ้นบนตัวบ้าน (Wheel Chair) และออกแบบให้มีช่องติดตั้งลิฟต์บ้าน ซึ่งใช้ในการนำผู้สูงอายุขึ้นชั้นสอง ซึ่งลิฟท์บ้านจะเป็นอุปกรณ์ติกตั้งพื้นฐานที่จะมีในอนาคตในยุตแห่งสังคมผู้สูงอายุ
 • เป็นแบบบ้านที่คุ้มค่ากับการลงทุนก่อสร้าง สามารถรองรับสมาชิกที่มีหลายช่วงอายุ และมีจำนวนค่อนข้างมาก
 • เป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานเน้นการไหลเวียนอากาศภายในบ้านเพื่อให้ความเย็น ลดการใช้พลังงงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทำความเย็น
 • ออกแบบโครงสร้างพิเศษให้เป็นแบบบ้านป้องกันแผ่นดินไหว

 • รหัสแบบบ้าน : MD21
 • ขนาดตัวบ้านโดยประมาณ : กว้าง 13 เมตร ลึก 8 เมตรพื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 208 ตร.ม (พื้นที่ภายในบ้าน 164 ตร.ม พื้นที่เฉียงโล่งภายนอก 44 ตร.ม )
 • จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (สามารถปรับเพิ่มห้องนอน ห้องน้ำ ได้ตามจำนวนสมาชิก)
 • งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 1.9 ล้านบาท (พื้นที่ปิดในบ้านตารางเมตรละ 10,000 บาท และพื้นที่เปิดโล่ง ตารางเมตรละ 5,000 บาท) ทัง้นี้ ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด
 • ราคาแบบบ้าน : 5,500 บาท (คลิ๊กดูวิธีการสั่งซื้อ) ปล.ทางเราไมไ่ด้รับสร้างบ้าน แต่จะมีฐานข้อมูลผู้รับเหมาทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เมื่อท่านซื้อแบบจากเราไป

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้น

แบบบ้านตากอากาศโมเดิร์น

แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้น

 

พื้นที่โล่งส่วนใต้ถุน ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนตากอากาศภายนอก หรือเตรียมต่อเติมเป็นห้องต่างๆในอนาคต

 

ผังห้องชั้นสอง มีจำนวนห้อง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ โดยอาจดัดแปลงเป็น 4 ห้องนอนได้โดยการปรับพื้นที่ห้องทำงานเป็นห้องนอน 4

 

อุโมงค์ลม จะทำหน้าที่นำลม เพื่อสร้างการระบายอากาศไปยังทุกห้องของบ้านทำให้ เกิดความเย็นและลดความชื่นภายในบ้านได้เป็นอย่างดี

 

ผังห้องชั้นล่างมีพื้นที่เปิดโล่ง ประมาณร้อยละ 25 เพื่อใช้เป็นส่วนพักผ่อนตากอากาศภายนอก และสามาาถต่อเติมเป็นพื้นที่ใช้สอย เพื่อรองรับกับจำนวนสามาชิกที่มากขึ้นในอนาคตได้ (สามมารถก่อผนังเป็นห้องนอน ห้องน้ำ หรือห้องซักรีด ได้ในส่วนพื้นที่โล่งนี้) ส่วนทางขึ้นบ้านออกแบบให้มีทางล้อเข็นหรือ Wheel chair สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนั้นภายในตัวบ้านมีการออกแบบพื้นที่ติดตั้งลิฟท์ ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ประจำบ้านในอนาคตเพื่อช่วยสำหรับผู้สูงอายุที่จะขึ้นไปยังห้องนอนชั้นบนอีกด้วย

แบบบ้านMD21 ออกแบบส่วนพื้นที่จะติดตั้ง ลิฟท์บ้าน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านซึ่งจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสังคมแห่งผู้สูงอายุที่จะใกล้เข้ามานี้ (ดังเช่น ประตูไฟฟ้า หรือสิ่งอำนวจความสะดวกในบ้านต่างๆ)

 

หมายเหตุ : การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง ต่างๆนั้นเป็นเพียงตัวอย่าง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงตำแหน่งประตู หน้าต่าง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ลักษณะ ของที่ดิน ทิศทางลม

 


ตัวอย่างการปรับผังห้องให้มีลักษณะต่างๆ นอกเหนือจากแบบมาตรฐาน

 

ตัวอย่างที่ 1 เป็นการย้ายส่วนห้องครัวมายังพื้นที่ใต้ถุนบ้าน ซึ่งจะทำให้ได้ห้องโถงนั่งเล่นหรือรับแขกที่มีความโปร่งโล่งมากขึ้น

 

 

ตัวอย่างที่ 2  เป็นการดัดแปลงทำห้องนอนชั้นล่างเพิ่มอีก 1 ห้อง (รวมเป็น 4 ห้องนอน) โดยการย้ายห้องครัวไปยังส่วนใต้ภุนและทำเป็นห้องนอนชั้นล่างแทน

 


 

ภาพการก่อสร้างจริงแบบบ้าน MD21 แบบบ้านโมเดิร์นสองชั้นสไตล์บ้านตากอากาศ (บ้านทุกหลังมีการปรับเปลี่ยนต่อเติมตามความต้องการของเจ้าของบ้าน จากแบบมาตรฐานเดียวกัน)


 

แบบบ้านตากอากาศ

แบบบ้านรีสอร์ท

ตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แบบบ้านโมเดิร์นรีสอร์ท MD21

 

 

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างได้ในเพจนะครับ http://www.facebook.com/modernhomeplan