แบบบ้าน แปลนบ้าน พิมพ์เขียวก่อสร้าง บ้านป่าตาล

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้าน แต่มันคืองานศิลปะ"
แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง BP32

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์

แบบบ้านใต้ถุนสูงโล่งทรงไทยประยุกต์ BP32 เป็นแบบบ้านใต้ถุนสุง ที่ออกแบบสำหรับครอบครัวไทยขนาดกลาง ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตความเป็นไทย มีใต้ถุนซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง ลมพัดผ่านได้ดี ไว้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ทั้งพื้นที่จอดรถ พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่รับแขกสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมอื่นๆในครอบครัว นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของจำนวนสมาชิกในอนาคตอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นบ้านอีกหลังที่คุ้มค่ากับการก่อสร้างเป็นอย่างมาก

ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์ BP32

 • ออกแบบด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามเมื่อเทียบกับบ้านราคาเดียวกันในแบบอื่นๆ รวมทั้งคำนึงถึงหลักการถ่ายเทอากาศของห้องต่างๆ โดยเฉพาะห้องนอน ที่ออกแบบให้มีทั้งช่องลมเข้าและออก จากหน้าต่างซึ่งมีทั้งสองด้านของห้องนอน ทำให้มีประสิทธิภาพในการไหลเวียน อากาศได้อย่างดีเยี่้ยม
 • ออกแบบให้บันไดทางขึ้นมีลักษณะ มีหลังคาคลุมช่วยบังแดดบังฝน
 • มีพื้นที่ระเบียงด้านบนกว้างขวาง เป็นพื้นที่เอนกประสงค์เพิ่มเติมจากส่วนใต้ถุนบ้าน
 • มีพื้นที่ใช้สอยทั้งส่วนปิด และส่วนเปิดโล่ง เพื่อนั่งพักผ่อน ทั้งระเบียงด้านหน้าขนาดใหญ่ ถึง 2 จุดและระเบียงด้านหลังบ้าน 1 จุด
 • สามารถปรับเปลียนผังห้องต่างๆได้ตามความต้องการ รวมถึงการต่อเติมส่วนใต้ถุนเป็นพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดายเพียงแค่ทำการก่อผนังและใส่ประตูหน้าต่างเท่านั้นเช่นการทำห้องนอนเพิ่มในส่วนใต้ถุน การทำห้องรับแขกแบบติดแอร์ในส่วนใต้ถุนเป็นต้น

 • รหัสแบบบ้าน BP32
 • ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 16.5  เมตร ลึก 12.5 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 195 ตร.ม (ไม่รวมพื้นที่ใต้ถุน)
 • จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (ดัดแปลง เป็น 4 ห้องนอนด้านบนได้)  ห้องครัวพร้อมทานข้าว   พื้นที่ระเบียงด้านหน้า 2 จุด  ระเบียงซักล้างด้านหลัง 1 จุด  และใต้ถุนเอนกประสงค์
 • ราคาแบบบ้าน : 5,500 บาท  (สั่งซื้อแบบบ้าน)
 • งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 2 ล้านบาท (ไม่รวมราคาเทพื้นใต้ถุน และคำนวณจากค่าก่อสร้างเริ่มต้นตารางเมตรละ 10,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ วัสดุที่ใช่้ จังหวัดที่สร้างและ ส่วนต่างกำไรที่ผู้รับเหมาแต่ละรายจะคิดออกมาก )

 

แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง

 

ภาพการไหลเวียนอากาศภายในบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์ BP32 ห้องนอนทั้ง 3 ห้องมีช่องอากาศ 2 ด้านเพื่อการระบายอากาศภายในห้อง เกิดความเย็น ลดความชื้นได้อย่างดี

หมายเหตุ: การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นเพียงตัวอย่างสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม รวมทั้ง รูปแบบและตำแหน่งหน้าต่างสามารถปรับใหม่ได้ตามความต้องการ ไม่ต้องยึดถือตามแบบ


ตัวอย่างการก่อสร้างแบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์ บ้านป่าตาล BP32

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านทรงไทยใต้ถุนสูง

แบบบ้านทรงไทยประยุกต์