แบบบ้าน แปลนบ้าน พิมพ์เขียวก่อสร้าง บ้านป่าตาล

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้าน แต่มันคืองานศิลปะ"
แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกค์

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์ 3ห้องนอน BP08

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์ BP08

แบบบ้านยกใต้ถุนสูง ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำเน้นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ถูกสืบทอดมาสู่ปัจจุบัน ด้วยการยกตัวบ้านสูงเพื่อให้มีพื้นที่ใต้ถุนใช้ในการนั่งพักผ่อน รับแขก และทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว การยกใต้ถุนช่วยให้ลมพัดผ่านช่วยความเย็น ป้องกันความชื่นลดปัญหาปลวก ป้องกันน้ำท่วม และท่านสามารถต่อเติมพื้นที่ใต้ถุนเป็นห้องต่างๆในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย


แบบบ้านใต้ถุนสูง BP08 เป็นแบบบ้านที่เน้นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  เหมาะสำหรับสร้างในต่างจังหวัด ที่มีวิถีชีวิตแบบไทยๆที่มีใต้ถุนไว้นั่งเล่น ไว้รับแขก โดยมีลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์ บ้านป่าตาล BP08

 • มีการออกแบบให้เป็นบ้านที่คุ้มค่ากับการลงทุนปลูก เนื่องจากสามารถขยับขยายต่อเติมพื้นที่ใช้สอย ในส่วนใต้ถุนได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับสมาชิกในอนาคต
 • มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสัดส่วนและกว้างขวางเน้นทั้งรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที รวมถึงส่วนใต้ถุนนอกจากจะใช้อยู่อาศัยยังใช้จดรถยนต์ได้
 • การออกแบบให้มีการยกพื้นในระดับสูงสุด 3 เมตรสามารถใช้จอดรถยนต์ทั่วไปได้ รวมถึงออกแบบให้มีระเบียงจุดพัก  จึงสะดวกกับผู้สุงอายุเมื่อขึ้นบ้าน
 • ออกแบบให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนส่วนพื้นที่ต่างๆได้เองอย่างหลากหลาย เช่นย้ายห้องครัวลงใต้ถุน และปรับเป็นบ้าน 4 ห้องนอนด้านบนตัวบ้านแทน
 • ออกแบบหลังคาให้เป็นหลังคาทรงปั้นหยากึ่งจั่ว ซึ่งมีข้อในด้านการรับแรงประทะจากลบและฝน และสามารถระบายความร้อนใต้หลังคาได้ดีความเป็นไทย

 • รหัสแบบบ้าน : BP08
 • ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 13.5 เมตร ลึก 11.5 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 125 ตร.ม (ไม่รวมพื้นที่ใต้ถุน)
 • จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถใต้ถุน ห้องครัว ห้องรับแขก
 • งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 1.5 ล้าน  ทัง้นี้ ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด
 • ราคาแบบบ้าน : 5,500 บาท (สั่งซื้อแบบบ้านคลิ๊ก) ปล.ทางบ้านป่าตาลไมไ่ด้รับสร้างบ้าน แต่จะมีฐานข้อมูลผู้รับเหมาทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เมื่อท่านซื้อแบบจากเราไป
 • ท่านสามารถเข้าดูภาพการก่อสร้างบ้านป่าตาลทั่วประเทศได้ที่ http://www.facebook.com/banpatan2006

 

 

 


แบบบ้านใต้ถุนสูง