แบบบ้าน แปลนบ้าน พิมพ์เขียวก่อสร้าง บ้านป่าตาล

"บ้านป่าตาลไม่ใช่แค่แบบบ้าน แต่มันคืองานศิลปะ"
แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์5ห้องนอน BP25

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์

แบบบ้านใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์ขนาดใหญ่ BP25
แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง BP25 เป็นแบบบ้านที่ออกแบบสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่ จำนวน 4ห้องนอน 4 ห้องน้ำ และผู้ที่ชื่นชอบรูปทรงของบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยประยุกต์การออกแบบให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทั้งการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในสมัยปัจจุบัน แต่ยังคงเอกลักษณ์ความโดดเด่น ความงดงามและวิถีความเป็นไทยไว้ได้เป็นอย่างดี

แบบบ้านใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์ BP25 เป็นแบบบ้านที่เน้นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานความทันสมัยและความเป็นไทยไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 274 ตารางเมตร และพื้นที่ใต้ถุนที่ใช้พักผ่อนทำกิจกรรมครอบครัวและรับแขกตามแบบไทยๆ


ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์รีสอร์ท BP25

 • มีการออกแบบให้เป็นบ้านที่คุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างในครั้งเดียวแต่ได้พื้นที่ใช้สอยอย่างครบถ้วนและรองรับกับอนาคตโดยไม่ต้องต่อเติมบ้านอีกหรือหากต้องการต่อเติมห้องเพิ่มสามารถทำได้อย่างไม่ยุ่งยากเพียงก่อผนังห้องในส่วนใต้ถุนบ้านเท่านั้น
 • มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสัดส่วนและกว้างขวางเน้นทั้งรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ ด้วยการแยกพื้นที่ออกเป็นเรือนไทย 2 หลังเชื่อมต่อกัน
 • การออกแบบให้มีการยกพื้นในระดับ 2.5 เมตร เพื่อใช้พื้นที่ใต้ถุนเพื่อการทำกิจกรรมครอบครัว รับแขก จอดรถ และยังช่วยป้องกันน้ำท่วม ความชื้น และช่วยการพัดผ่านของลมได้ดีทำให้ตัวบ้านระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมโดยอาศัยลมธรรมชาติ
 • ออกแบบหลังคาให้เป็นหลังคาทรงปั้นหยากึ่งจั่ว ซึ่งมีข้อในด้านการรับแรงประทะจากลบและฝน และสามารถระบายความร้อนใต้หลังคาได้ดี

 • รหัสแบบบ้าน : BP25
 • ขนาดตัวบ้าน : โดยประมาณ กว้าง 25 เมตร ลึก 15 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยประมาณ 274 ตร.ม (พื้นที่ภายในบ้าน 200ตารางเมตร พื้นที่ระเบียงภายนอก 74 ตารางเมตร ) **ไม่รวมพื้นที่ใต้ถุน**
 • จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถใต้ถุน ห้องโถงรับแขกขนาดใหญ่  ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องทำงาน และ มีระเบียง ด้านหน้า ด้านหลัง ขนาดใหญ่ (สามารถทำเป็น 5 ห้องนอนได้โดยกั้นพื้นที่ห้องนอนใหญ่ด้านหน้า หรือทำห้องต่างๆเพิ่มเติมได้อีกมากมายในส่วนใต้ถุนบ้าน)
 • งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 3.5 ล้าน (ประมาณจาก ค่าเฉลี่ยการก่อสร้าง 12,000 บาท ต่อตารางเมตร) ทัง้นี้ ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด
 • ราคาแบบบ้าน : 5,500 บาท (ขั้นตอนสั่งซื้อแบบบ้าน )
 • ท่านสามารถเข้าดูภาพการก่อสร้างบ้านป่าตาลทั่วประเทศได้ที่ http://www.facebook.com/banpatan2006

 


แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์

แบบบ้านใต้ถุนสูงไทยประยุกต์

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง

แบบบ้านใต้ถุนสูง


ตัวอย่างการก่อสร้างจริงแบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง BP25 

แบบบ้านใต้ถุนสูง

 

 

และท่านสามารถเข้าดูภาพรีวิวการก่อสร้างแบบบ้านทั้่วประเทศอีกมากมายได้ที่เพจ www.facebook.com/banpatan2006